MŠ Delfínek, logo delfinek

O škole

O organizaci

Mateřská škola Baarova 2, Litoměřice je jedním z pracovišť mateřských škol se školními jídelnami, které patří pod Mateřskou školu Litoměřice p.o.

Mateřská škola Litoměřice je příspěvková organizace města Litoměřice s platností od 1.1.2003 s vymezením úkolů a s povolením hospodářské činnosti uvedené ve zřizovací listině.

Škola

Mateřská škola je jednopodlažní. Je sestavena ze dvou pavilonů, které jsou nazvány písmeny A a B. Současná MŠ vznikla sloučením dvou školek. V pavilonu A se nachází 3 třídy se sociálním zařízením ke každé třídě a šatny pro děti. dekorace Dále jsou zde kuchyň, prádelna a mandlovna, sklady pro kuchyň, šatny učitelek a provozního personálu, místnosti s výlevkou a sborovna, ve které probíhá logopedická péče.

V pavilonu B se nachází vstupní šatna, 2 třídy se sociálním zařízením, 2 herny, šatny ke každé třídě, šatny pro provozní personál a sociální zařízení pro dospělé. V této polovině školy je také bazén s čističkou vody, sauna a sociální zařízení pro děti.

dekorace Ke každé třídě náleží přípravna jídla. Kancelář vedoucí MŠ se sociálním zařízením je rovněž v tomto pavilonu. Oba pavilony jsou podsklepeny. Ve sklepních prostorách se nachází prádelna, sušárna a sklady. Přízemí i první patro pavilonu B jsou částečně zastřešené terasou.

Do každého pavilonu je samostatný vchod. Svůj vchod má i kuchyň a kancelář vedoucí.

Třídy jsou vybaveny vyhovujícím nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami. Na začátku školního roku 2018/2019 byly vyměněny podlahové krytiny v šatně Rybiček, Želviček a Chobotniček. Byly vymalovány třídy a sociální zařízení v přízemí obou budov.

Kapacita školy je 120 dětí.

Kontakty

Telefonní číslo: 413 034 530
e-mailová adresa: baarova@skolky-ltm.cz

Provozní doba mateřské školy v tomto školním roce je od 6.00 hodin do 16.00 hod., tak jako v roce minulém byla stanovena s ohledem na podmínky rodičů dětí a byla projednána na schůzce s rodiči.

Děti je nutné nahlásit a přivést do 8.00h

Zaměstnanci školky

ředitelka školy Mgr. Bc. Monika Mejtová, email reditelka@skolky-ltm.cz

zástupkyně ředitelky Jana Hrdličková, email zastupce@skolky-ltm.cz

Zástupce ředitelky:
Romana Najmanová
Učitelky:
Bohdana Oudesová
Bc. Michaela Sádlová
Mgr. Jana Kaiserová
Iva Sekerová
Jana Vrbová
Blanka Šafaříková
Radka Hejnová
Lenka Cibulka
Kristýna Krejzová
Jana Podzemská
Michaela Paplhamová – asistentka pedagoga
Provozní pracovnice
Kuchařky: Kateřina Lapáčková, Vladislava Vrabcová, Jitka Pětíková
Školnice: Zlata Filipová, Jana Drahotová
Uklizečky: Denisa Štefeková

Vedoucí stravovatelka: Martina Halmlová.
Úřední hodiny v MŠ: čtvrtek od 6.00-9.00 a 12.00-15.00,
ostatní dny: pondělí a středa 6.00-14.30 a pátek 6.00-13.30 informace na telefonu: 737 012 211

Historie

V roce 2003 byla sloučena 6. mateřská škola Litoměřice a 9. mateřská škola Litoměřice v současnou Mateřskou školu Baarova 2, Litoměřice. V naší mateřské škole se nachází krytý bazén a suchá sauna. Z této skutečnosti vychází zaměření vzdělávacího programu mateřské školy. V roce 2005 byla zrekonstruována a vybavena zahrada v areálu mateřské školy do současné podoby. Ještě před sloučením 6. a 9. mateřské školy, byly v 6. mateřské škole jesle.

V roce 2015 byla provedena rekonstrukce školy ( zateplení, výměna oken, oprava střechy, nabarvená fasáda).

Mateřská škola, Baarova 2, je pětitřídní. Děti jsou zařazeny do tříd podle věku.

 
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |