MŠ Delfínek, logo delfinek

Akce pro rodiče a děti

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, rozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů. Jsou pravidelně informováni o prospívání jejich dítěte. dekorace

Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči taktně, ohleduplně a s vědomím, že pracují s diskrétními informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny a naopak.

MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Nabízí rodičům poradenský servis a nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Rozpis měsíců společný pro všechny třídy

Žádné události v kalendáři.

 
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |