MŠ Delfínek, logo delfinek

Akce pro rodiče a děti

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, rozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů. Jsou pravidelně informováni o prospívání jejich dítěte. dekorace

Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči taktně, ohleduplně a s vědomím, že pracují s diskrétními informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny a naopak.

MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Nabízí rodičům poradenský servis a nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Rozpis měsíců společný pro všechny třídy

duben 2023
14.4. pá EKO výchova - středisko SEVER, od 9.00 h, vstupné 45Kč Delfínci
18.4. út Divadlo K.H.Máchy, cena 120 Kč Delfínci
19.4. st Den Země Delfínci
20.4. čt Koloběžkiáda - závody na koloběžkách, s sebou sportovní oblečení, obuv, helmu, batoh, pití, popř. pláštěnku Delfínci -- 6 vybraných dětí
květen 2023
12.5. pá EKO výchova - středisko SEVER, od 9.00 h, vstupné 45Kč Delfínci
17.5. st Sportovní olympiáda- 7.ZŠ, s sebou sportovní oblečení, obuv, batoh, pití Delfínci- 6 dětí
30.5. út Hudebni divadlo v MŠ - Karneval zvířat, od 9 a 10h,.cena 50 Kč Všechny třídy
červen 2023
20.6. út EKO výchova - středisko SEVER, od 9.00 h, vstupné 45Kč Delfínci
 
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |