MŠ Delfínek, logo delfinek

Vzdělávací program

Výchovně vzdělávací koncepce byla zaměřena k osobnostně orientovanému modelu předškolní výchovy. Hlavní cíle a úkoly směřují k zajištění zdravého fyzického, psychického a sociálního vývoje dětí. Rozvíjí specifické formy působení na děti se zřetelem k individualitě dítěte i jeho odchylkám (př. diety, onemocnění).

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z rámcově vzdělávacího programu, vyplývá z programového zaměření na zdravotně pohybovou výchovu.

V pavilonu B je bazén a sauna. Všechny děti se během topného období pravidelně 1x týdně koupou.

Mottem naší školy je:

spokojené dítě = šťastné dítě = zdravé dítě

Cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání každého dítěte. Snažíme se rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti metodami přirozené výchovy.

ŠVP MŠ je libovolně dostupný všem rodičům k nahlédnutí...

Do naší mateřské školy jsou přijímány děti od 2 let do 6-ti let a děti s odloženou školní docházkou. Do tříd jsou děti rozděleny podle věku a to na třídu - Želvičky, Mořští koníci, Rybičky, Chobotničky a Delfínci.

 
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |